VDprojekt kao novost u poslovanju nudi uslugu ozakonjenja (legalizaciju) nezakonito izgrađenih zgrada, objekata i građevina. Za sve dodatne informacije možete nas kontaktirati putem e-maila ili na INFO telefon.

Ozakonjenje nezakonito izgrađenih zgrada provodi se temeljem odredbi Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama (Narodne novine br. 90/11). Prvenstvena svrha Zakona je sređivanje stanja u prostoru te njegova zaštita kao najvažnijeg hrvatskog resursa. Jednako značajna je i gospodarska komponenta, obzirom da se ozakonjenjem bespravnih objekata, osobito poljoprivrednih gospodarstava, omogućava njihova valorizacija i stjecanje uvjeta za korištenje poticaja iz međunarodnih programa.

Međutim, objekti izgrađeni u nacionalnim parkovima, parkovima prirode, regionalnim parkovima, infrastrukturnim koridorima, na pomorskom i javnom dobru, područjima predviđenim u prostornim planovima za posve drugu namjenu, na osobito vrijednom poljoprivrednom zemljištu, zaštitnim šumama, područjima posebne zaštite voda kao i u zaštićenom obalnom području mora neće se moći ozakoniti.

Za više informacija o samom postupku ozakonjenja slijedite niže navedene linkove:

Uvjeti za ozakonjenje

Gdje podnijeti zahtjev za ozakonjenje?

Što je potrebno priložiti uz zahtjev za ozakonjenje?

Naknada za ozakonjenje

Postupak upisa u katastar i zemljišne knjige

Zakon o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama 
Narodne novine 90/11


Uredba o naknadi za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru 
Narodne novine 101/11


Uputa za izdavanje geodetskog elaborata za evidentiranje podataka o zgradama za potrebe ishođenja rješenja o izvedenom stanju prema Zakonu o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama (pdf)

Obrazac rješenja o izvedenom stanju (doc) 

Predložak evidencije Rješenja o izvedenom stanju s uputama o vrsti i načinu unosa podataka (xls)

Obrazloženje vezano uz uplatu naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru

Najčešća pitanja i odgovori

 


legalizacija
 
naslovnica    |    o nama    |     djelatnosti    |    projekti    |    kontakti
Copyright © VDprojekt, 2010.